Koulutusmalli

Insinööriksi Suomeen -koulutusmallin mukaisen opintopolun avulla nopeutetaan pääsyä oman alan työelämään ja parannetaan edellytyksiä täydentää opintoja. Opintopolun aikana tietämys suomalaisesta työelämästä kasvaa, suomen kielen taito vahvistuu ja työllistymisen mahdollisuudet koulutusta vastaavalle alalle parantuvat.

Koulutusmalli on kehitetty erityisesti insinöörialan korkeakoulututkinnon suorittaneille maahanmuuttajille, mutta mallia voidaan soveltaa yhtäläisesti myös muilla aloilla.

Korkeakoulut voivat ottaa koulutusmallin käyttöön oheisen oppaan avulla.  Oppaan tavoitteena on antaa ohjeita ja suosituksia korkeakouluille, jotka haluavat hyödyntää hankkeen kehittämistyön tuloksia ja ottaa uudenlaisen koulutuspolun osaksi omaa opintotarjontaansa.

Klikkaa alla olevan kuvan linkkejä tai lataa opas pdf-muodossa tästä: Koulutusmalli korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille – ohjeita ja suosituksia korkeakouluille