Suomen kielen tehtäväpaketti

Hankkeessa tuotettiin ViLLE-oppimisympäristöön tehtäväpaketti korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen suomen kielen opetuksen tueksi. Materiaalia ei ole tarkoitus käyttää erillisenä itseopiskelukurssina, vaan se toimii parhaiten yhdistettynä muihin valmentavan koulutuksen suomen kielen opintoihin. Tehtävien avulla opiskelija voi kerrata rakenteiden hallintaa, insinöörialan opiskeluun ja työelämään liittyvää sanastoa sekä tehdä erityyppisiä tekstinymmärtämisharjoituksia.

ViLLE-tehtävät on suunnattu taitotasoille B1–B2. Opiskelija voi tehdä tehtäviä itsenäisesti, ja automaattisen arvioinnin ansiosta hän saa välittömästi palautteen omasta suorituksesta. Tehtävät voi myös suorittaa useita kertoja, ja osa tehtävistä muodostuu eri suorituskerroilla satunnaisotannalla erilaiseksi kokonaisuudeksi. Sekä opiskelija että opettaja voivat seurata tehtävissä etenemistä.

Hankkeessa tuotetut ViLLE-tehtävät ovat vapaasti käytettävissä ja muokattavissa kulloisenkin koulutuksen tarpeisiin sopivaksi. Tehtäväpakettia hallinnoivalla opettajalla pitää olla opettajaoikeudet ViLLE-järjestelmään.

Tarkemmat ohjeet ViLLE-tehtävien käyttöönottoon ja verkkokurssin hallintaan ovat erillisessä ViLLEn käyttöohjeessa. Voit tutustua esimerkkitehtäviin demokurssilla.

Käyttäjätunnuksiin ja tekniseen tukeen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä ViLLE-järjestelmän ylläpidosta vastaavaan Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskukseen (oppimisanalytiikka.fi, villeteam@utu.fi).